Loading the content... Loading depends on your connection speed!

Adatvédelmi nyilatkozat

A Bentatrade & Consulting Kft. számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme.

1. Adatvédelem

A Bentatrade & Consulting Kft. ezúton tájékoztatja a frepro.hu weboldalra látogatókat a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a Bentatrade & Consulting Kft. figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. számú törvény.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

2. Kezelt adatok köre

A frepro.hu weboldalán kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a weboldalra látogató úgy dönt, hogy azokat az ajánlatkérés során rendelkezésre bocsátja.

Adatainak megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Bentatrade & Consulting Kft. a megadott adatokat nyilvántartsa és kezelje. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3. Az adatkezelés célja:

Piackutatás, piaci elemzések készítése,
Statisztikák összeállítása,
Tájékoztatás nyújtása a Bentatrade & Consulting Kft. szolgáltatásairól, marketing akciókról akár elektronikus levél útján, akár egyéb formában.

4. Adatok felhasználása, továbbítása

A Bentatrade & Consulting Kft. a látogatók fent rögzített adatait kizárólag a fent megjelölt célra, egyéb célokra az adatkezelő nem használja fel, az adatokat kizárólag a weblap üzemeltetését végző technikai közreműködőknek adhatja át adatfeldolgozás céljából. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Ön számítógépe és a webhely működését biztosító számítógép összekapcsolódása a nyilvános internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, a személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított.

Nem vállalunk felelősséget más honlapok adatvédelmi szabályaiért és gyakorlatáért, még akkor sem, ha az oldalunkon található linkeken keresztül éri el ezeket, vagy ha az említett más honlapokról éri el a mi oldalunkat vagy veszi igénybe szolgáltatásainkat.

5. Érintettek jogainak gyakorlása

A weboldalon ajánlatkérést/érdeklődést indított látogatók bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a Bentatrade & Consulting Kft. által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

Ügyfelek ezzel kapcsolatos kérelmüket a 7100 Szekszárd Széchenyi út 18-20. szám alatti címre megküldött levél vagy e-mail útján terjeszthetik elő. A Bentatrade & Consulting Kft. a kérelmek benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Elektronikus leveleket, egyéb hirdetéseket a Bentatrade & Consulting Kft. az info@frepro.hu e-mail címről küldi azon ügyfelei számára, akik ehhez előzetesen hozzájárulásokat adták.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további telefonos felkeresések, e-mailek és egyéb hirdetések küldését a Bentatrade & Consulting Kft. részéről, úgy az összes, általa megadott telefonszám, e-mail cím vonatkozásában szükséges e-mail (ceg@frepro.hu), vagy telefonos megkeresés útján a leiratkozást megtennie. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését.

Az adatvédelmi nyilatkozat 2015. június 1. napjától a visszavonásig érvényes.

Adatkezelő: Bentatrade & Consulting Kft.
Székhelye: 7100 Szekszárd Széchenyi út 18-20.
Cégjegyzék száma: 17-09-004139
Adószáma: 12608492-3-17
Adatkezelésért felelős személy: Balázs Ildikó
Adatkezelés és adatőrzés helye: 7100 Szekszárd Széchenyi út 18-20.

Mobile version: Enabled